O-nas

Centrum Terapii i Rozwoju Katarzyna Dupla-Poprawska to miejsce, które powstało z myślą niesienia profesjonalnej pomocy i wsparcia

Zależało nam, aby w jednym miejscu dzieci, młodzież oraz dorośli mogli otrzymać kompleksową pomoc terapeutyczną. CTiR to zespół specjalistów, którzy w połączeniu swoich kwalifikacji, pasji, doświadczenia oraz ścisłej współpracy są w stanie zapewnić kompleksową i profesjonalną pomoc.

Dbamy o zadowolenie naszych pacjentów, dlatego weryfikujemy systematycznie jakość pracy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez naszych specjalistów.

mgr Katarzyna Dupla - Poprawska

Aktualności

Zespół

O Nas

mgr Katarzyna Dupla-Poprawska

Właścicielka centrum, psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY, seksuolog

mgr Piotr Sarnowski

psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta uzależnień i współuzależnień, trener PTP, cyber terapeuta, psychodramista

mgr Adam Zorzański

psycholog, trener TUS i TZA

mgr Marlena Czerwińska

psycholog, trener TUS

dr n. med. Dagmara Bartczak – Szermer

neuropsycholog, psycholog transportu, CERTYFIKOWANY terapeuta środowiskowy

mgr Aneta Katana

psycholog, terapeuta WWR, oligofrenopedagog, trener TUS i TZA

mgr Karolina Dzwonkowska

pedagog, terapeuta behawioralny, socjoterapeuta, pedagog specjalny, trener TUS i TZA

mgr Angelika Janus

terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta ręki

mgr Dagmara Nowakowska

LOGOPEDA, GLOTTODYDAKTYK, FILOLOG POLSKI

mgr Ewa Szewczyk

PEDAGOG, PEDAGOG SPECJALNY, DORADCA ZAWODOWY, TRENER TUS, SPECJALISTA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ, PRZEMOCY DOMOWEJ, PRAWNEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI NIELETNICH

Oferta

OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KONSULTACJE / DIAGNOZY

• Psychologiczna 
• Logopedyczna
• Neurologopedyczna
• Pedagogiczna
• Socjoterapeutyczna
• Terapeuta behawioralny
• Terapeuta pedagogiczny
• Fizjoterapeutyczna
• Trening Umiejętności Społecznych-TUS
• Trening Zastępowania Agresji-TZA

TERAPIA / ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

• Psychologiczna
• Psychoterapia
• Terapia uzależnień
• Logopedyczna oraz Neurologopedyczna
• Elektrostymulacja logopedyczna TENS/EMS
• Kinesiotaping logopedyczny
• Pedagogiczna
• Behawioralna
• Specyficznych trudności w uczeniu się
• Funkcji wzrokowych i słuchowych
• Funkcji poznawczych i wykonawczych
• Zaburzeń koordynacji wzrokowo – ruchowej
• Karmienia
• Ręki
• Trening grafomotoryczny
• Trening pamięci
• Trening efektywnego uczenia się
• Trening kontrolowania złości, agresji i emocji trudnych

TERAPIA / ZAJĘCIA GRUPOWE

• Trening Umiejętności Społecznych
• Trening Zastępowania Agresji
• Trening kontrolowania złości, agresji i emocji trudnych
• Sensoplastyka z kodowaniem
• Zajęcia dla dzieci/ młodzieży wycofanych
• Zajęcia redukujące stres
• Zajęcia wzmacniające poczucie własnej wartości
• Zajęcia dla małych dzieci: „ Odkrywamy emocje”
• Zajęcia dla dzieci/młodzieży z cechami nadpobudliwości ruchowej
• Zajęcia dla dzieci/młodzieży z trudnościami emocjonalnymi
• Zajęcia dla dzieci w spektrum autyzmu

FIZJOTERAPIA
DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Dla dzieci i młodzieży:
• PNF
• gimnastyka korekcyjna

Dla dorosłych:
• PNF
• drenaż limfatyczny
• kinesiology taping

OFERTA DLA DOROSŁYCH / PAR / MAŁŻEŃSTW

• Konsultacja/terapia psycholog
• Konsultacja/terapia psychoterapeuta
• Konsultacja/terapia rodzinna systemowa
• Terapia uzależnień oraz współuzależnień
• Konsultacja/terapia seksuolog
• Konsultacja/terapia dla dorosłych w spektrum autyzmu
• Trening Umiejętności Społecznych dla dorosłych: aktywne      poszukiwanie pracy, techniki radzenia sobie ze stresem,        wzmocnienie poczucia własnej wartości i asertywności
• Trening Umiejętności Społecznych dla dorosłych
    z autyzmem, zespołem Aspergera
• Doradztwo zawodowe • Warsztaty i konsultacje dla rodziców

Galeria

Kontakt

Centrum Terapii
i Rozwoju Katarzyna Dupla-Poprawska

ul. Kościelna 7/2
05-600 Grójec

tel. 510 370 545
e-mail: ctirgrojec@gmail.com