Zespół

Katarzyna Dupla-Poprawska

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia 
o specjalności Psychoterapia, Terapia Seksualna –  kierownikiem był  prof. dr hab. med. Zbigniew Lew – Starowicz. 

Posiadam doświadczenie w pracy  z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz parami. Pracuje jako psycholog w CTiR Katarzyna Dupla – Poprawska oraz Zespole Szkół Specjalnych im ks. Jana Twardowskiego w Grójcu.

Regularnie poszerzam swoje kompetencje zawodowe, szkoląc się
i podwyższając kwalifikacje. Jestem w trakcie studiów z Terapii środowiskowej dzieci i młodzieży. Należę do Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W swojej pracy zawsze kieruję się dobrem pacjenta, szczególny nacisk kładę na budowanie relacji terapeutycznej
w  poszanowaniu godności i praw osoby. Pracuję zgodnie z etyką zawodową.  

Swój zawód traktuję jako najważniejszą pasję w życiu.

Studia podyplomowe:

 • Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu
 • Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy
 • Terapia pedagogiczna z integracją sensoryczną
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagog szkolny
 • Socjoterapia i resocjalizacja
 • Tyflopedagogika i surdopedagogika
 • Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Zarządzanie oświatą – menadżer oświaty

Ukończone kursy szkolenia:

 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
 • Terapia poznawczo – behawioralna
 • Setting w pudełku
 • TSR w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • TSR – Dam radę i Jestem z Ciebie dumny ( Kid’s Skills)
 • Trichotillomania i złe nawyki, zaburzenia wydalania (moczenie nocne, zanieczyszczanie się kałem), zaburzenia jedzenia (u małych dzieci), masturbacja dziecięca – diagnoza i terapia
 • Trening Zastępowania Agresji
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Profilaktyka uzależnień
 • Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w aspekcie psychospołecznym i prawnym
 • Drama
 • Biblioterapia
 • Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach
 • Psychodietetyka
 • Kurs doskonalący CMKP zaburzenia seksualne kobiet – Kurs doskonalący CMKP zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem
  i orientacją seksualną
 • Kurs doskonalący CMKP nowe zjawiska w seksuologii –  Kurs doskonalący CMKP seksuologia sądowa
 • Kurs doskonalący CMKP leczenie zaburzeń seksualnych
 • Dziecko – świadek szczególnej troski kurs dla profesjonalistów Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online, kurs dla profesjonalistów
 • Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem – kurs dla profesjonalistów
 • Diagnoza przemocy rówieśniczej – kurs dla profesjonalistów
 • Symptomy wykorzystywania seksualnego a zachowania seksualne dzieci
  i młodzieży – kurs dla profesjonalistów
 • Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka kurs dla profesjonalistów