Zespół

mgr Karolina Dzwonkowska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku oligofrenopedagogika oraz pedagogika wczesnoszkolna. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki szkolnej oraz socjoterapii. Jest w trakcie studiów z psychologii.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w przedszkolach oraz szkołach podstawowych, skupiając się w szczególności na pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecnie jej przedmiotem zainteresowań jest psychotraumatologia. Kocha zwierzęta.
W wolnym czasie czyta i podróżuje.

Pomaga dzieciom, które mają trudności z kontrolą i regulacją emocji, akceptacją siebie oraz nawiązywaniem relacji z innymi. Pracuje z dziećmi, które zmagają się z niezrozumieniem, samotnością oraz trudnymi sytuacjami życiowymi.

Ukończone kursy szkolenia:

 • Trening Umiejętności Społecznych;
 • Trening Zastępowania Agresji – model pracy terapeutycznej w nurcie behawioralno-poznawczym z dziećmi i młodzieżą;
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce – III modułowy kurs bazowy ze stosowanej analizy zachowania;
 • „Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi?”;
 • „Nie straszny lęk i stres. Jak pomóc dzieciom i młodzieży radzić sobie z emocjami, lękiem i stresem?;
 • „Co może niepokoić w rozwoju małego dziecka?”;
 • „Jakiego dorosłego potrzebuje uzależniony nastolatek?”;
 • „Mutyzm wybiórczy – skuteczne metody terapii”;
 • „Profilaktyka uzależnień”;
 • „Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym w aspekcie psychospołecznym i prawnym”;
 • „Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz”;
 • „Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w szkole, przedszkolu i placówce oświatowej”