Zespół

mgr Aneta Katana

Ukończyłam studia na kierunku Psychologia (specjalność: Psychoterapia i terapia seksualna). Ponadto jestem absolwentką studiów podyplomowych: 

  • Kwalifikacyjny Kurs Pedagogiczny,
  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju, 
  • Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu.
 

Swoje doświadczenie zdobyłam pracując  od wielu lat w szkolnictwie jako psycholog oraz asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Obecnie pracuję w Zespole Szkół Specjalnych, gdzie jestem psychologiem. W swojej pracy napotykam na różne trudności. Prowadzę zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, zajęcia z dziećmi z autyzmem, w tym zespołem Aspergera. W swojej pracy dostosowuję sposoby i metody pracy odpowiednio do możliwości dzieci, biorąc pod uwagę ich stan zdrowia oraz możliwości psychoruchowe.

W pracy często wykorzystuję wiedzę zdobytą na różnych kursach i szkoleniach. Należą do nich między innymi:

  • Szkolenie Trening Umiejętności Społecznych
  • TZA Trening Zastępowania Agresji
  • Kurs Metoda Ruchu Rozwijającego wg. W. Sherborne.

Prywatnie: żona i mama dwóch pięknych córek.