Zespół

mgr Adam Zorzański

Jestem psychologiem absolwentem Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistyczno Społecznego (specjalizacja: Psychologia Kliniczna oraz Psychologia Zdrowia). Studiowałem podyplomowo Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów na uczelni Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Obecnie jestem w trakcje studiów Diagnoza rewalidacja i Terapia Pedagogiczna z Pedagogiką Szkolną.

Pracuje obecnie w szkole podstawowej w Mrokowie oraz w dwóch przedszkolach na terenie Grójca. Biorąc pod uwagę charakter mojej pracy i doświadczenie pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami.

Ukończone kursy szkolenia:

• szkolenie: Trening Umiejętności Społecznych
• warsztaty: Socjoterapia warsztaty pracy psychoterapeuty
• warsztaty: Terapeuta jako profesjonalista
• warsztaty: Socjoterapia i psychoedukacja w zastosowaniu
• szkolenie: Cyberprzemoc
• kurs: Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
• szkolenie: Metoda projektu w szkole
• szkolenie: Rysunek jako pomoc w diagnozie
• szkolenie: Motywacja do rozwoju
• szkolenie: Przyjaźń
• seminarium: Motywowanie uczniów do nauki. Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne.
• szkolenie: Bajkoterapia
• szkolenie Muzyczne zabawy integrujące
• kurs język angielski poziom B2
• Trudności w uczeniu
• seminarium: Lęk depresja uzależnienia
• seminarium: Kryzys emocjonalny
• Zaburzenia u dzieci i młodzieży
• kurs: Okulografia