Zespół

mgr Dagmara Nowakowska

Jestem logopedą, glottodydaktykiem oraz filologiem polskim.
Posiadam ponad 15 – letnie doświadczenie w pracy z dziećmi
i młodzieżą. Ukończyłam Akademię Pedagogiki Specjalnej
 w Warszawie.