Zespół

dr n. med. Dagmara Bartczak – Szermer

Neuropsycholog, psycholog transportu, terapeuta środowiskowy, kierownik Zakładu Komunikacji Medycznej na prywatnej, wiodącej Uczelni kształcących przyszłych lekarzy.  Ukończyła studia podyplomowe z psychosomatyki i somatopsychologii.  Uzyskała, z wyróżnieniem, stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Pracuje z osobami dorosłymi w zakresie diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej, oraz diagnozy psychologicznej. Wspiera i edukuje młodych pacjentów oraz ich rodziny w zakresie zaburzeń zachowania, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń nastroju, zaburzeń adaptacyjnych związanych z trudną sytuacją.