ZAPISY LEKARZ PSYCHIATRA DZIECI, MŁODZIEŻ ORAZ DOROŚLI 29.07, 19.08

Lek.med. Tomasz Krasowski – psychiatra. Przyjmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych. Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi. Ukończył też Podyplomowy Kurs Psychoterapii w nurcie Psychodynamicznym i Systemowym. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia myślenia, nastroju i zachowania (zdobyte m.in. w Szpitalu Nowowiejskim
w Warszawie, Klinice Psychiatrii w Lublinie oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni dla Osób z Autyzmem w Radomiu). Proponuje porady pacjentom oczekującym rozpoznania swoich problemów psychicznych w aspekcie najnowszej wiedzy neurobiologicznej oraz ewentualnych ich powiązań z chorobami somatycznymi. W porozumieniu z pacjentem proponuje plan
i sposoby leczenia. Zapewnia monitorowanie leczenia farmakologicznego i psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem wspówystępowania zaburzeń psychicznych z chorobami somatycznymi.