OFERTA ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2024/2025:
⭐️Diagnoza/terapia psychologiczna
⭐️Terapia dzieci/młodzieży w spektrum autyzmu
⭐️Terapia dzieci/mlodzieży z ADHD
⭐️Psychoterapia
⭐️Diagnoza/terapia neurologopedyczna
⭐️Diagnoza/terapia logopedyczna
⭐️Diagnoza/terapia miofunkcjonalna
⭐️Wczesna interwencja logopedyczna
⭐️Elektrostymulacja logopedyczna/Kinesiotaping logopedyczny
⭐️Diagnoza/terapia ręki
⭐️Diagnoza/terapia integracji sensorycznej
⭐️Diagnoza/terapia metodą strukturalną
⭐️Terapia dysleksji/dysortografii/dysgrafii/dyskalkulii
⭐️Terapia pedagogiczna
⭐️Terapia trudności szkolnych
⭐️Terapia funkcji poznawczych
⭐️Terapia behawioralna
⭐️Trening grafomotoryczny
⭐️Trening umiejętności społecznych
⭐️Trening regulacji emocji
⭐️Trening zastępowania agresji/Trening kontroli złości
⭐️Trening pisania/czytania metodą strukturalną
⭐️Zajęcia rewalidacyjne
⭐️Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
⭐️Warsztaty tematyczne