DIAGNOZA AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA! ZŁOTY STANDARD ADOS-2!

Już w naszym centrum! ADOS-2 i ADI-R ZŁOTY STANDARD DIAGNOZY ADOS-2 i ADI-R pozwalają zebrać kompleksowe informacje dotyczące rozwoju diagnozowanej osoby. Na ich podstawie możliwa jest ocena zaobserwowanych nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu, objawiających się w czterech kluczowych sferach: społecznej, komunikacyjnej, zachowań i zainteresowań, oraz wyobraźni i kreatywności.